Strona główna

Strona powstała w oparciu o pracę inżynierską i zawiera podstawowe informacje dotyczące doświadczenia Rutherforda.

Eksperyment Rutherford znalazł się swego czasu w rankingu 10 najpiękniejszych eksperymentów fizyki przygotowanym na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród fizyków z całego świata. Istotnie, eksperyment z jego konsekwencjami, z perspektywy lat można uznać za jeden z przełomowych ale i będący doskonałym przykładem piękna procesu krystalizowania się teorii fizyki.

Eksperyment otworzył drogę do formułowania współczesnego poglądu na kształt materii – obalił de facto wielowiekowy mit o atomie jako niepodzielnej cząstce elementarnej i był jednym z bodźców do inicjacji prac nad teorią kwantów.

Na tej stronie zaprezentowany został rys historyczny powstania eksperymentu oraz jego opis teoretyczny.

Eksperyment Rutherforda